• ภาษาไทย
    • English

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-2567

==================
สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ
https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
==================
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
-Website: https://fishtech.rmutsv.ac.th
-Facebook: https://www.facebook.com/fishtechRUTS
-Youtube : fishtechchannel
-TikTok : @fishtech179