• ภาษาไทย
    • English

โควตาพิเศษ รอบที่ 10

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
-------------------------------------
สำหรับ ปวช./ปวส. และ ม.6
<โควตาพิเศษ> รอบที่ 10

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 19 ธันวาคม 2566 ฟรี!ค่าสมัคร
-------------------------------------

สมัครเรียนได้ที่: https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
เว็บไซต์: https://fishtech.rmutsv.ac.th

"เริ่มต้นอนาคตที่ดี
เริ่มที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย"
--------------------------------------