• ภาษาไทย
    • English

ทุนเรียนต่อปริญญาเอก

 

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) ประจำปี 2567

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ธันวาคม 2566
ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ : http://scholar.ocsc.go.th