• ภาษาไทย
    • English

ประชุมเตรียมความพร้อมแนะแนวศึกษา

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดประชุมเตรียมความพร้อมแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมคณะผู้บริหารถ่ายทอดนโยบายการแนะแนวศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และชี้แจงการกำหนดรูปแบบการแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ให้แก่ คณาจารย์ บุคลากรคณะฯ ณ ห้อง ฉ 202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 
==================

สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ
https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
==================

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
-Website: https://fishtech.rmutsv.ac.th
-Facebook: https://www.facebook.com/fishtechRUTS
-Youtube : fishtechchannel
-TikTok : @fishtech179