• ภาษาไทย
    • English

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2/2566

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 

สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ
https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
==================

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
-Website: https://fishtech.rmutsv.ac.th
-Facebook: https://www.facebook.com/fishtechRUTS
-Youtube : fishtechchannel
-TikTok : @fishtech179