• ภาษาไทย
    • English

โควตาพิเศษ รอบที่ 8 ปีการศึกษา 2567

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 แบบโควตาพิเศษ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ม.6/ปวช./ปวส. 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566  เพียงแค่เข้าที่ลิงค์นี้ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php

ประกาศรายชื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

เริ่มต้นที่ดี :เริ่มที่นี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย 

==================

สมัครเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์ 

https://admission.rmutsv.ac.th/register.php

==================
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

-Website: https://fishtech.rmutsv.ac.th
-Facebook: https://www.facebook.com/fishtechRUTS
-Youtube : fishtechchannel
-TikTok : @fishtech179