• ภาษาไทย
    • English

สนุกกับ STEM ด้วย Roller Coaster

 

น้องๆ ชั้น ม.3 จาก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2 จังหวัดสงขลา กับกิจกรรม เรื่อง สนุกกับ STEM ด้วยกิจกรรม Roller Coaster โดยมี อ.ดร.นิภาพร ช่วยธานี อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป เป็นวิทยากร ณ ห้อง ฉ. 202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
==================

สมัครเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์ 

https://admission.rmutsv.ac.th/register.php

==================
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

-Website: https://fishtech.rmutsv.ac.th
-Facebook: https://www.facebook.com/fishtechRUTS
-Youtube : fishtechchannel
-TikTok : @fishtech179