• ภาษาไทย
    • English

โควตาพิเศษ รอบที่ 7 ปีการศึกษา 2567

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย
- เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567
- รอบที่ 7 สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 5 พฤศจิกายน 2566
- ประกาศรายชื่อ : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

สมัครผ่านระบบออนไลน์ 
https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
==================

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

- Facebook: https://www.facebook.com/fishtechRUTS
- TikTok : @fishtech179
- Youtube : fishtechchannel
- Tel : 081-958-3057
==================