• ภาษาไทย
    • English

สถานที่ท่องเที่ยวโซนหน้ามหาวิทยาลัย

 

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมงาน  เปิดสถานที่ท่องเที่ยวโซนหน้ามหาวิทยาลัย (เกาะชะนี) ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ณ บริเวณเกาะชะนี  เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ภายในงานมีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจากบุคลากรและสินค้าชุมชน