• ภาษาไทย
    • English

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

 

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แด่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564-2565 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566

ณ ห้องประชุมปัญญาอนุสรณ์ มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

--------------------
ที่มา : แผนกทะเบียนและประมวลผล โทร 093 5802062