• ภาษาไทย
    • English

โควต้าพิเศษ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2567

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป... 
---------------------------------------
รอบโควตาพิเศษรอบ 3
สมัครตั้งแต่ 16 -30 สิงหาคม 2566 
ประกาศผลวันที่ 5 กันยายน 2566

*** เปิดสมัคร 3 สาขาวิชา ดังนี้  ***
1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
- สมัครได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php


3.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
- สมัครได้ที่ https://forms.gle/Fvw9vaEHz4CbkZDr6
สมัครฟรี สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ไม่มีสอบข้อเขียน 

*** *** ***
สำหรับน้อง ๆ
- น้องๆม.6 หรือเทียบเท่า  ทุกแผนการเรียน
- น้องๆปวช. ทุกสาขา
- น้องๆ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน
- เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.00 
สนใจติดต่อได้ที่ #งานรับสมัครนักศึกษา โทร 093-580-2062 หรือ 081-958-3057
---------------------------------------
#คณะวิทย์ฯประมง 
#ราชมงคลตรัง
#RUTS   https://www.rmutsv.ac.th
#RUTSSFT  https://fishtech.rmutsv.ac.th