• ภาษาไทย
    • English

ผูกเนคไท - ประดับเข็ม

 

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 -15.00 น. โครงการผูกเนคไท - ประดับเข็ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง