• ภาษาไทย
    • English

WALAI AutoLib Mobile

 

WALAI AutoLib Mobile เป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อรองรับการให้บริการสมาชิกห้องสมุดที่ใช้ระบบ WALAI AutoLib สามารถสืบค้นทรัพยากรของแต่ละห้องสมุด การแจ้งเตือนสมาชิกในกรณีต่างๆ พร้อมทั้งมีแอปพลิเคชันเสริมสำหรับงานบริการของห้องสมุด

สามารถดาวน์โหลดเเอปพลิเคชันห้องสมุดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android เเละ IOS ได้ที่ https://library.rmutsv.ac.th/th/node/33