• ภาษาไทย
    • English

เสม็ดขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 32

 

สโมสรนักศึกษคณะวิทยาศาสรต์และเทคโนโลยีการประมง
ขอเชิญน้องๆ Freshy เข้าร่วมกิจกรรม
"โครงการ เสม็ดขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 32"
ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม พ.ศ 2566
-------------------------------------------------------------------
วันที่ 3 - กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง
วันที่ 4 - กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง
- กิจกรรมเขียนความรู้สึก
วันที่ 5 - กิจกรรม Proud to be inunity
- กิจกรรมฐานสานสัมพันธ์
- กิจกรรมจุดประกายลูกเสม็ดขาว
-------------------------------------------------------------------
“สู้ๆ เคียงบ่าเคียงไหล่ รวมจิตใจให้มีพลัง
ช่วยกันสร้างช่วยกันทํา ให้เลิศล้ำสถาบันเรา”
-------------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทั้งสามสังกัด
และสโมสรนักศึกษา ทั้งสามสังกัด