• ภาษาไทย
    • English

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 5/2566

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขา และผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง ฉ 211 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

facebook fanpage : https://www.facebook.com/fishtechRUTS