• ภาษาไทย
    • English

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2566

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2566
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566   เวลา 08.00-12.00 น.       
ณ อาคารพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี
--------------------
การประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลชนะเลิศมูลค่า 1500 บาท
ทุกประเภท โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
-เกณฑ์การให้คะแนนประเภทสวยงาม
ความเหมาะสมของวัดดุ 30 คะแนน
ความประณีตสวยงาม 20 คะแนน
รูปทรงความสมดุล 20 คะแนน
ความสมบูรณ์ของผลงาน 30 คะแนน
------------------
-เกณฑ์การให้คะแนนประเภทความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 30 คะแนน
ความเหมาะสมของวัดดุ 20 คะแนน
ความประณีตสวยงาม 20 คะแนน
รูปทรงความสมดุล 10 คะแนน
ความสมบูรณ์ของผลงาน 20 คะแนน