• ภาษาไทย
    • English

โครงการวิทย์-ประมง ร้อยหัวใจจิตอาสา

 

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการวิทย์-ประมง ร้อยหัวใจจิตอาสา ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 

กิจกรรมช่วงเช้า
-7.00 – 08.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 (พระสงฆ์ 5 รูป จากวัดไม้ฝาด)

กิจกรรมช่วงบ่าย 
-14.00 – 15.00 น. ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ ลานวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
-15.00 – 16.30 น. กิจกรรมเก็บขยะรณรงค์การลดใช้โฟมและพลาสติก ณ ชายหาดราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง