• ภาษาไทย
    • English

รอบที่ 18 โควต้าพิเศษ

 

รอบโควตาพิเศษสำหรับ น้อง ๆ ทุกคน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ - 8 มิถุนายน 2566 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 กันไปเลยจ้า 
สาขาวิชาที่เปิดรับ มีทั้งหมด 3 สาขาวิชา เลือกได้เลยจ้า สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 08 1958 3057 งานวิชาการและวิจัย
.
- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

สมัครโควตาพิเศษ  https://admission.rmutsv.ac.th/register.php