• ภาษาไทย
    • English

เทศกาลวันสงกรานต์ 2566

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญนำปิ่นโตถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 15 รูป พร้อมร่วมสมทบทุนเพื่อถวายปัจจัย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายน 2566 ณ ลานวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง