• ภาษาไทย
    • English

โควตาพิเศษ รอบ 15

 

รอบโควตาพิเศษ รอบที่ 15 มาแล้วจ้า น้อง ๆ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ - 24 เมษายน 2566 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 25 เมษายน 2566 กันไปเลยจ้า 

สาขาวิชาที่เปิดรับ มีทั้งหมด 3 สาขาวิชา เลือกได้เลยจ้า สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 08 1958 3057 งานวิชาการและวิจั

.
- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

สมัครโควตาพิเศษ  https://admission.rmutsv.ac.th/register.php