• ภาษาไทย
    • English

ตลาดหิ้วตะกร้าสินค้าเกษตรและประมง

 

ตลาดหิ้วตะกร้าสินค้าเกษตรและประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

พบกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย และมี กุ้งขาวแวนาไม จากหน่วยวิสาหกิจศึกษา ราคากิโลกรัมละ 160 บาท ขนาด 65 - 70 ตัว/กิโลกรัม

ร่วมจับจ่ายกันได้ในวันพรุ่งนี้ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง

พร้อมรับชม Live Streaming ผ่านทาง https://www.facebook.com/fishtechRUTS