• ภาษาไทย
    • English

วิทย์ - ประมง เต้น-เดิน-วิ่ง‍

 

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการโครงการวิทย์ - ประมง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เต้น-เดิน-วิ่ง‍ ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เเละนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวิทย์ - ประมง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เต้น-เดิน-วิ่ง ณ อาคารกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยกิจกรรมนี้ดำเนินการจัดทุกบ่ายวันพุธสัปดาห์ละครั้ง ตลอดเดือนมีนาคม 2566 นี้