• ภาษาไทย
    • English

วิทย์ - ประมง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 

งานพัฒนานักศึกษาเเละศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวิทย์ - ประมง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เต้น-เดิน-วิ่ง

ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เริ่มเวลา 15.30 น. ณ อาคารกีฬาราชมงคลตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง