• ภาษาไทย
    • English

บริษัท ลียาฮาลาลฟู้ดส์ จำกัด

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรเทียบโอน) สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ในสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้าฝึก ประสบการณ์การทำงานทางวิชาชีพ 2 (Wild2) การศึกษาหาประสบการณ์จากการปฏิบัติงานทางด้านที่เกี่ยวข้องกับโมดูลที่เลือก สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ณ บริษัท ลียาฮาลาลฟู้ดส์ จำกัด จังหวัดปัตตานี

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS

สมัครโควตาพิเศษ Online >> https://admission.rmutsv.ac.th/register.php