• ภาษาไทย
    • English

โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ

 

วันที่ 19 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  เข้าแนะแนวสัญจร รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566  พบกับน้อง โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ จังหวัดตรัง 


ในการนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการ คณาจารย์ นักเรียนทุกคน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

สมัครโควตาพิเศษ Online ตั้งแต่วันนี้ - 3 กรกฎาคม 2566 
คลิ๊ก  https://admission.rmutsv.ac.th/register.php

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--------------------------------
สมัครสายด่วน โทร. 081-958-3057