• ภาษาไทย
    • English

สมัครโควตาพิเศษ รอบที่ 9

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566  รอบที่ 9 แบบโควตาพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อวันที่ 25 มกราคม 2566
 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 

  •  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม


คลิ๊ก  https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
โทร. 081-958-3057 งานวิชาการและวิจัย