• ภาษาไทย
    • English

วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ สโมสร ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมที่ 18 กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 


-  เวลา 07.00 - 08.00 น. กิจกรรมพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตร ณ ลานวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
- เวลา 14.00 - 15.30 น. กิจกรรมอัญเชิญตราสัญลักษณ์ กิจกรรมถวายตัวลูกราชมงคล ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี


บุคลากรมสวมใส่เสื้อเหลือง นักศึกษาแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา