• ภาษาไทย
    • English

มินิมาราธอน ชมธรรมชาติราชมงคล

 

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมที่ 17  กิจกรรมวิทย์-ประมง มินิมาราธอน ชมธรรมชาติราชมงคล ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป