• ภาษาไทย
    • English

บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.นิภาพร ช่วยธานี อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดตรัง วันที่ 16 มกราคม 2566 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมธนารมย์ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS

สมัครโควตาพิเศษ Online >> https://admission.rmutsv.ac.th/register.php