• ภาษาไทย
    • English

วาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566

 

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566  "ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของท่าน  จงดูแล ปกป้อง ให้ท่านพร้อมครอบครัวประสบแต่ความสุข มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง สมบูรณ์พูนผล ในสิ่งที่พึงปรารถนา ทุกประการ" 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง