• ภาษาไทย
    • English

แนะแนวโควตาพิเศษ รร.กันตังพิทยากร

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานรับสมัครนักศึษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้าแนะแนวสัญจร รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 พบกับน้อง โรงเรียนกันตังพิทยากร และโรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ จังหวัดตรัง

สมัครโควตาพิเศษ Online ตั้งแต่วันนี้ - 3 กรกฎาคม 2566 
คลิ๊ก >> https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตร ดังนี้
- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม