• ภาษาไทย
    • English

Live Streaming ตลาดสินค้าเกษตรและประมง ครั้งที่ 1

 

รับชมกิจกรรม Live Streaming ตลาดสินค้าเกษตรและประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
.
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. จำหน่ายปลากะพงขาว สดๆ จากบ่อ ไร้กลิ่นคาว ราคากิโลกรัมละ 130 บาท
.
พร้อมมีบริการจัดส่งสินค้า  รับชมได้ที่ >> https://www.facebook.com/fishtechRUTS