• ภาษาไทย
    • English

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ภูมี หัวหน้า สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุุพัชชา ชูเสียงแจ้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทร เจริญเดช อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าประชาสัมพันธ์และแนะแนวสัญจร รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา2566 หลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พบกับน้อง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จังหวัดสตูล

.

สมัครโควตาพิเศษ Online ตั้งแต่วันนี้ - 3 กรกฎาคม 2566 
คลิ๊ก >> https://admission.rmutsv.ac.th/register.php