• ภาษาไทย
    • English

แนะแนวหลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ภูมี หัวหน้า สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง พร้อมด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุุพัชชา ชูเสียงแจ้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทร เจริญเดช เข้าแนะแนว หลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา 

สมัครโควต้าพิเศษได้ที่ >> https://admission.rmutsv.ac.th/register.php