• ภาษาไทย
    • English

รร.สิเกาประชาผดุงวิทย์ เข้าศึกษาดูงาน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและอาจารย์จากโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ นำโดย นายสมชาย อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ในการศึกษาดูงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยความร่วมมือกับ CP เยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษามหาวิทยาลัย รวมถึงการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยมีความพร้อม และยินดีในการให้บริการ ถือเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและประสานความร่วมมือที่ดีของทั้งสองหน่วยงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS