• ภาษาไทย
    • English

แนะแนวสัญจร โควตาพิเศษ 2566

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และ เจ้าหน้าที่ งานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้าแนะแนวสัญจร รอบโควตาพิเศษ พบน้องๆ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา อ.เมือง จ.ตรัง และ น้องๆ โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 

.

สมัครโควตาพิเศษ Online ตั้งแต่วันนี้ - 3 กรกฎาคม 2566 
คลิ๊ก  https://admission.rmutsv.ac.th/register.php