• ภาษาไทย
    • English

โควตาพิเศษรอบ 5

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 "โควตาพิเศษรอบ 5"  สมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 24 พฤศจิกายน  2565

 

ประกาศผล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน  2565

 

สมัครได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php