• ภาษาไทย
    • English

NEW FISHTECH RUTS 2022

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตร 

1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
3. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

สมัครโควตาพิเศษ Online ตั้งแต่วันนี้ - 3 กรกฎาคม 2566 

คลิ๊ก https://admission.rmutsv.ac.th/register.php