• ภาษาไทย
    • English

ร่วมทำบุญวันออกพรรษา

 

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการวิทย์-ประมง ร่วมบุญออกพรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วย บุคคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญวันออกพรรษา ตามประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วัดไม้ฝาด ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS