• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรายชื่อ : การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 แบบโควตาพิเศษ ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 6 ตุลาคม 2565

 

ประกาศ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 แบบโควตาพิเศษ ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 6 ตุลาคม 2565  (ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565)

 

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon time2_7-10-65.pdf292.71 KB