• ภาษาไทย
    • English

ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

 

บรรยากาศแห่งความสำเร็จของมหาบัณฑิตและบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ในวันที่ (19-20 กรกฎาคม 2565) กับการฝึกซ้อม “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับว่าที่บัณฑิต  พร้อมทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับชี้แจงรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติขั้นตอนการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมปัญญาอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS