• ภาษาไทย
    • English

อาจารย์ผ่องศรี พัฒนมณี

 

วันที่ 12  กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ อาจารย์ผ่องศรี พัฒนมณี  อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ภรรยาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง 

โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากร มทร.ศรีวิชัย นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง  และบุคลากรเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาล ร่วมพิธี พร้อมทั้งร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย ต่อการจากไป พิธีจัดขึ้น ณ สมาคมฮกเกี้ยน (ศาลา2) อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีกำหนดสวดพระอภิธรรม ทุกคืน กำหนดให้วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 สวดบังสกุล และฌาปนกิจ ณ วัดคลองน้ำเจ็ด เวลา 12.00 น.

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS