• ภาษาไทย
    • English

การผลิตยาจุดกันยุงสมุนไพรกลิ่นเสม็ดขาว

 

ผลงานนวัตกรรมนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง