• ภาษาไทย
    • English

เตรียมความพร้อมในพิธีฝึกซ้อมย่อยฯ

 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาคริยา ฉลาด รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว และอาจารย์ขวัญชีวา หยงสตาร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 


พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จากทั้งสามหน่วยงาน ได้สำรวจพื้นที่บริเวณกลุ่มอาคารของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 -2563 ณ อาคารปัญญาอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2565 ที่จะถึงนี้ โดยทั้ง 3 สังกัดได้ร่วมกันหารือและวางแผนการดำเนินงานระหว่างงานพัฒนานักศึกษา ฯมุ่งเน้นความเป็นระเบียบ สวยงาม และเป็นความทรงจำอันน่าประทับใจระหว่างพี่บัณฑิตและรุ่นน้องนักศึกษา รวมทั้งการอำนวยความสะดวกแก่ว่าที่บัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยคณะผู้ปกครองที่ประสงค์จะร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต ณ มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อีกด้วย

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS