• ภาษาไทย
    • English

จุลกายพยาธิวิทยาและโลหิตวิทยาตัววัดทางชีวภาพ เพื่อประเมินสุขภาวะของสัตว์น้ำ

 

จุลกายพยาธิวิทยาและโลหิตวิทยาตัววัดทางชีวภาพเพื่อประเมินสุขภาวะของสัตว์น้ำ  งานวิจัยของอาจารย์ ดร.ศิลปชัย เสนารัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม
ผู้สนใจสามารถติดต่อนักวิจัยได้ที่อีเมล : sinlapachai.s@rmutsv.ac.th