• ภาษาไทย
    • English

การย้อมสีเส้นด้ายด้วยสีย้อมจากเปลือกเสม็ดแดง

 

การย้อมสีเส้นด้ายด้วยสีย้อมจากเปลือกเสม็ดแดง ผลงานนางสาวสโรชา สูทอก นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม