• ภาษาไทย
    • English

Live Streaming ผลผลิตหน่วยฯ

 

หน่วยวิสาหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามและรับชม  กิจกรรม Live Streaming หัวข้อ ผลผลิตหน่วยวิสาหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565