• ภาษาไทย
    • English

ทุนพระขนิษฐาสัมมาชีพ รุ่นที่ 3

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาวรรณา วงษ์พิพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร เทียบโอนผลการเรียน ปี 1 ได้รับ "ทุนพระขนิษฐาสัมมาชีพ" รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ซึ่งเป็นทุนที่สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ให้ได้เรียนต่อตามที่ตั้งใจเพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS