• ภาษาไทย
    • English

มอบถุงยังชีพ บ้านเกาะเคี่ยม

 

จากการรายสถานการณ์ โควิด 19 จังหวัดตรังพบผู้ป่วย COVID-19 ในอำเภอต่าง ๆของจังหวัดตรังหลายอำเภอ โดยที่อำเภอกันตัง ถือเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีผู้ติดเชื้อCOVID-19 มากเป็นอันดับต้นๆ  ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย อาจารย์เดือนรุ่ง ช่วยเรือง หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากร ได้เดินทางไปยัง บ้านเกาะเคี่ยม ม. 4 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อมอบถุงยังชีพและร่วมเป็นกำลังใจ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ โดยมีนายทวีศักดิ์ เกาะสมัน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกาะเคี่ยม เป็นตัวแทนในการรับมอบถุงยังชีพ พร้อมกล่าวว่า มีประชาชนในหมู่บ้านบางส่วนที่เป็น เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพัง เนื่องจากสมาชิกในบ้านของตน ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม และตนเองต้องกักตัวอยู่เพียงลำพังและไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการประสานงาน และดำเนินงานร่วมกับชุมชนมาโดยตลอด จึงได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จากนั้นได้มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานระดมทุนช่วยเหลือ และดำเนินการจัดซื้อถุงยังชีพ ได้จำนวน 80 ชุด เพื่อนำมามอบ และให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบปัญหาโรคระบาด COVID-19 ณ บ้านเกาะเคี่ยม ม. 4 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง