• ภาษาไทย
    • English

Live Streamming : รู้ก่อน พร้อมกว่า

วันที่ (25 สิงหาคม 2564) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัด Live Streamming ในหัวข้อ “รู้ก่อน พร้อมกว่า เตรียมตัวสู่การทำงานในยุคโควิด- 19” โดยได้รับเกียรติจาก ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ดังนี้ 
1. นายภาณุพงษ์ เพชรแก้ว (จัดการประมง รุ่น 7 มีนกร 11) ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกวิชาการอาหารสัตว์น้ำ บริษัท อินเทคค์ ฟีด กำจัด
2. นายบพิธ บ่วงราชบพิตร (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่น 11 มีนกร 11) ตำแหน่ง ผู้แทนฝ่ายขายด้านสัตว์น้ำ บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จำกัด
3. นายพงษ์ศักดิ์ ทองรอด (อุตสาหกรรมประมง รุ่น 10 มีนกร 16) ตำแหน่ง Hub Supervisor บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
4. นายธัชชัย สุขยัง (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่น 6 มีนกร 20) ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร
5. นายฐาณิต เกื้อสกุล (วิทยาศาสตร์ทางทะเล รุ่น 7 มีนกร 11) ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท CP Vietnam